gözelek

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gözelek - gözelegi.

gara gözelek

Owadan gara gözli.

  • Ynha gözleri oýnaklap duran bir gara gözelek gyz. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
  • gözeleginde