gözel sypat

Owadan, ýaraşykly, gelşikli, görmegeý.

  • Wepa özleriniň gözel ýaşlyk döwürlerini gözüniň öňüne getirdi we kagyza seretdi-de uludan demini aldy.