gözegsiz sypat

  1. Gözegçilik edilmeýän, hiç hili gözegçiligi bolmadyk.

    • Jaýy gözegsiz galdyrmak.

  2. Gözegi bolmadyk, gözeg edilmedik, gözelmedik.