gözegçilik

Göz-gulak bolmaklyk, gözegçi bolmaklyk, garawulçylyk.

 • Göni bolmagyna we ine dördürleriň dogrulygyna gözegçilik etmelidirler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Aýtguly dagy-dag demir ýola gözegçiligi güýçlendirdiler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gözegçilik - gözegçiligi.


Duş gelýän formalary
 • gözegçilige
 • gözegçiligi
 • gözegçiligidir
 • gözegçiligimizi
 • gözegçiligin
 • gözegçiliginde
 • gözegçiligindedi
 • gözegçiliginden
 • gözegçiligindäki
 • gözegçiligine
 • gözegçiligini
 • gözegçiliginiň
 • gözegçiligiň
 • gözegçiligiňizde
 • gözegçilikde
 • gözegçilikden
 • gözegçilikdir
 • gözegçilikdäki
 • gözegçilikler
 • gözegçiliklerde
 • gözegçiliklerden
 • gözegçiliklere
 • gözegçilikleri
 • gözegçiliklerimizde
 • gözegçiliklerinde
 • gözegçiliklerinden
 • gözegçiliklerine
 • gözegçiliklerini
 • gözegçilikleriniň
 • gözegçilikleriň
 • gözegçilikli
 • gözegçiliksiz
 • gözegçiliksizlige