gözegçilik

Göz-gulak bolmaklyk, gözegçi bolmaklyk, garawulçylyk.

  • Göni bolmagyna we ine dördürleriň dogrulygyna gözegçilik etmelidirler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Aýtguly dagy-dag demir ýola gözegçiligi güýçlendirdiler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gözegçilik - gözegçiligi.