gözeg at

gözeg salmak

Seretmek, bakmak, garamak.

  • Soň ýerinden turup dürbisi bilen öňe, oklaryn uçýan tarapyna pugta gözeg saldy, sagadyna seretdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

gözeg at

Çuwal, horjun ýaly gabyň agzyny gözemek üçin edilýän halkajyklar.