gözboýagçylyk

Aldawa salmaklyk, büs-bütin ýalan , aldawçylyk, kezzapçylyk.

  • Göz boýagçylyk etmek için goltuklaryny kitapdan doldyryp ýören ýanralary öwmeli däl-de, hakykaty okaýan adamlary öwmeli. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gözboýagçylyk - gözboýagçylygy.