gözbagçylyk

[gözba:gçylyk]

Göz bagçynyň käri, jadygöýlik.

  • Emma welin, munda hiçbir hili göz bagçylyk ýokdur.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gözbagçylyk - gözbagçylygy.