gözbaş

  1. Suwuň çykýan ýeri, çeşmäniň akyp başlaýan ýeri.

    • Berýän hersiniň iş paýyn, ýasawul göz başdan haýlap. (Çary Aşyr, Poemalar)

  2. Göçme manyda Bir zadyň başlaýan ýeri.