gözýetim

Gözüň görýän, saýgarýan, ýetýän aralygy.

 • Günüň kümüş nury bütin gözýetime bolluk bilen dökülýardi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bütin meýdan eliň aýasy ýaly tekiz, gözýetimi kem-kemden genilýar, üýtgeýar. Ol dünýäniň öp ýerlerini aýlanyp görmegi, öz gözýetimi giňeltmegi arzuw edipdir.


Duş gelýän formalary
 • gözýetimde
 • gözýetimden
 • gözýetimdäki
 • gözýetime
 • gözýetimem
 • gözýetimi
 • gözýetimim
 • gözýetimimde
 • gözýetiminde
 • gözýetiminden
 • gözýetimine
 • gözýetimini
 • gözýetiminiň
 • gözýetimiň
 • gözýetimiňi
 • gözýetimler
 • gözýetimlere
 • gözýetimleri
 • gözýetimlerinde
 • gözýetimlerini
 • gözýetimleriniň
 • gözýetimleriň
 • gözýetimli
 • gözýetimligi