gözýaş

Gözden akan, çykýan ýaş.

  • Gözýaş çabga ýaly dökülýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gözýaşymy sil edip, köp agladym daşardan.

gözýaş dökmek

seret gözýaş etmek

gözýaş etmek

Aglamak.