göwnetmek göw‧net‧mek işlik

Razy etmek, razy boldurmak, razyçylygyny, göwne laýyklyk, makul görüjilik.

  • Wüşi kel özüne göwnüýetijilik bilen oturgyçda oturdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem göwnetmek - göwnedýär, göwneder, göwnedipdir.


Duş gelýän formalary
  • göwnederler
  • göwnedip
  • göwnedipdirler
  • göwnetdi
  • göwnetdik
  • göwnetmek
  • göwnetmän