göwnemek göw‧ne‧mek işlik

Razy bolmak, kaýyl bolmak, islemek.

 • Bä men ýerli- suwly, öz erkli adam bolarmykam, eýsem, halnazar baý oňa göwnärmikä? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Biz göwnesek- göwnemesek gitmeli bolduk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • göwnediň-de
 • göwnejegi
 • göwnejeklermi
 • göwnem
 • göwnemedi
 • göwnemediler
 • göwnemedim
 • göwnemejegi
 • göwnemejegini
 • göwnemejek
 • göwnemek
 • göwnemersiň
 • göwnemese
 • göwnemese-de
 • göwnemesek
 • göwnemez
 • göwnemezler
 • göwnemezlik
 • göwnemeýändigine
 • göwnemeýänleri
 • göwnemeýänligini
 • göwnemeýär
 • göwnemeýärler
 • göwnemän
 • göwnemändi
 • göwnemändir
 • göwnese
 • göwnesek
 • göwneseň
 • göwneýän
 • göwneýänini
 • göwneýär
 • göwnämok
 • göwnän
 • göwnänok
 • göwnänokmy
 • göwnäp
 • göwnär
 • göwnäris
 • göwnärismi
 • göwnärmikä
 • göwnärsiň