göwnüýetmezlik

Bimakul görmeklik, halamazlyk, göwnüýetmezlik bilen garamak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem göwnüýetmezlik - göwnüýetmezligi.