göwher göw‧her

Bezeg üçin ulanylýan gymmat baha daş, dür.

 • Samandan saýlanylan Göwher ýaly ýylpyldaýan mele bugdaýa seretdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Bedew-jul içinde, göwher-kül. (nakyl)

 • Itiň boýnuna göwher daksaň, it hem aglar, göwher hem. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • göwherden
 • göwherdigini
 • göwhere
 • göwherem
 • göwheri
 • göwheridir
 • göwherim
 • göwherimi
 • göwherimiziň
 • göwherine
 • göwherini
 • göwheriň
 • göwheriňem
 • göwherlerden
 • göwherlerini
 • göwherleriniň
 • göwherleriň
 • göwherli