göwher

Bezeg üçin ulanylýan gymmat baha daş, dür.

  • Samandan saýlanylan Göwher ýaly ýylpyldaýan mele bugdaýa seretdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Bedew-jul içinde, göwher-kül. (nakyl)

  • Itiň boýnuna göwher daksaň, it hem aglar, göwher hem. (nakyl)