göwene gö‧we‧ne

Zoologiýa Gyrga meňzeş, pelpelläp gaýyp örän göweneklere duş gelmek bolýardy.

göwenek bolmak

Biriniň ýa-da bir zadyň üstüne abanyp durmak.

  • Hawa, gürrüň beriň, bizem eşideli! diýip, iki elini öňküsi ýaly skameýkanyň söýgedine diräp, olaryn üstüne göwenek bolup başlady.