göwek gö‧wek

Goýun, geçi bilen çaknyşmazlyk üçin tekäniň, goçuň garnynyň aşagyna tutulýan keçe, halta.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem göwek - göwegi.


Duş gelýän formalary
  • göweginiň