göwderi göw‧de‧ri

Erşi gyzyl, argajy kök, elde dokalýan ýüpek mata.

  • Akgözeliň gögerçin ýaly öwşün atýan göwderi köýnekli gyzy siltenjiräp gepledi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)