göwünsizlik at

Närazylyk, höwessizlik.

  • Onuň häzirki bolýan söwda göwünsizligidi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem göwünsizlik - göwünsizligi.