göwünjeňlik

Göwünjeň ýagdaýda bolmaklyk, höwesjeňlik, höweslilik.

  • Ol goşunçylyga göwünjeňlik bilen gitdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem göwünjeňlik - göwünjeňligi.