götinletmek gö‧tin‧let‧mek işlik

[göti:nletmek]

  1. Yza ýöretmek, götin ýöretmek.

    • Maşyny götinletmek.

  2. Yza çekildirmek, yza gaýtarmak.

    • Märekäni götinletmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem götinletmek - götinledýär, götinleder, götinledipdir.


Duş gelýän formalary
  • götinletmek