götinlemek gö‧tin‧le‧mek işlik

[göti:nlemek]

Götin ýöremek, yzyňa ýöremek.

  • Atlary götinläp, yza çekildi.

  • Duşman götinläp başlady.


Duş gelýän formalary
  • götinläp