göterinmek işlik

  1. Gezek zadyňy ýanyň bilen almak, ýanyň bilen götermek.

    • Awçy öz ýany bilen suw göterinen eken.

  2. Durmuşyňda bolýan şatlyga saklanyp bilmek, özüňi salykatly agras alyp baryp bilmegi başarmak.

    • Bu durmuşyň gadryny bilip, günüňi göterinmek gerek.