göterimlemek işlik

Arryklygy we horlugy zerarly guzlajak guzlajagynyň öň ýanynda sürä eýermän galmak, sürüden galmak (goýun, geçi hakda).

  • Bu geçi göterimläpdir.