göterim gö‧te‧rim

 1. Süýthordan bir zat, pul karz alnanda, şonuň üstüne galdyrylýan üstüne artdyrylyp goýulýan prosenti.

  • Pökgeniň kakasy Gully jinnekden on put bugdaýy göterimine nesýe alypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Göterim üstüne münmez ýaly, sen bir gezek baryny töle! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Göçme manyda Sähel zada göterilýän, kelpeň ýeňles.

  • Göterim adam.


Duş gelýän formalary
 • göterimde
 • göterimden
 • göterimdenem
 • göterimdigi
 • göterimdir
 • göterimdäki
 • göterime
 • göterimi
 • göterimidir
 • göteriminde
 • göteriminden
 • göterimindäki
 • göterimine
 • göterimini
 • göteriminiň
 • göterimiň
 • göterimiňe
 • göterimler
 • göterimlerde
 • göterimlerden
 • göterimlerdäki
 • göterimlere
 • göterimleri
 • göterimlerinde
 • göterimlerine
 • göterimlerini
 • göterimleriniň
 • göterimleriň
 • göterimleýin
 • göterimli
 • göterimligi
 • göterimlik
 • göterimliligi
 • göterimsiz