göterişmek işlik

Götermäge kömekleşmek, bile götermek.

  • Ýük göterişmek.