görnetin

[görneti:n]

  1. Göz-görtele, aç-açan, mese-mälim.

    • Päle meselesinde, bije atyşlykda, görnetin zorlukda il arasynda närazylyk köpeldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Bilgeşleýin.

    • Gülnäz şony duýdugyça adamlardan görnetin gaçýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)