görmeklilik at

seret görmegeýlik

  • Onuň görmekliligi, adamkärçiligi, diýseň gaty artykmaçdyr. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem görmeklilik - görmekliligi.