görkezmek işlik

  1. Zady aýdyň görer ýaly etmek, zada gözüni düşürmek, görmäge mümkinçilik bermek.

    • Sen maňa öýüňizi görkez -- diýdi. («Görogly» eposy)

  2. Seretmek, äňetmek, tanyş bolmak üçin birine görmäge bermek.

    • Makalamy oglanlara görkezdim.

iş görkezmek

seret