görkezilmek işlik

  1. Görmäge, seretmäge mümkinçilik berilmek, başga birine görkezmek.

    • Saýlawçylara ençeme gezek kino görkezildi.

  2. Mälim edilmek, aýdylmak, bellenilmek.

    • Şol hatda görkezilenleri wekiller dil bilen hem tassykladylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)