görkeziji

  1. Matematikada: berlen mukdaryň näçe derejede getirilýändigini aňladýan belgi.

  2. Bir zadyň ösüş ýa-da galyş mukdaryny görkezýän dereje.

    • Ortaça görkeziji.

    • Medeni öşüşiň görkezijisi.

ýol görkeziji

seret ýol