görgür

  1. Gowy görýän, göreji güýçli, gözi ýiti.

    • Dilde sözlän sözlerim, Görgür eden gözlerim -- barysy agzybirlik. (Durdy Gylyç, Goşgular)

  2. Göçme manyda Duýgur, hüşgär, eserdeň.

    • Peleňden haýbatly, möjekden görgür, Özi bolsa aýny diýen ýaşynda. (N. Pomma, Goşgular)

    • Görgür adam.