görelde at

Tejribe sapak almak mümkin bolan nusga tälim alar ýaly hereket, gylyk-häsiýet.

  • Hak iş üçin nähili göreşmek geregi barada Petrogratdaky işçiler, soldatlar hem matroslar bize beýik görelde görkezdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

görelde almak

Biriniň gowy häsiýetine öýkünmek, şony kabul etmek.