göreşmek işlik

 1. Göreş sporty boýunça güýç synaşyp, biri-birini ýykjak bolmak, göreş tutmak.

  • Şu gün stadionyň göreş meýdançasynda ýaş pälwanlar göreşjekdir.

 2. Göreşi alyp barmak, söweşmek, uruşmak.

  • Kutuzow güýjüni gaýgyrman göreşgen serkerdedi. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Azatlyk ugrunda göreşmek.

 3. Bir zadyň ugrunda çalyşmak, alada etmek.

  • Kolhozyň maldarlary täze ýylda has köp üstünlik gazanmak ugrunda göreşýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)