gördürmek işlik

  1. Bir zady, birini başga biriniň görmegini gazanmak, başga biri arkaly iş görmek.

    • Men ony agama gördürdim, emma ol bu teklibe razy bolanok.

  2. Birine görkezmek, seretdirmek.

    • Başga birine gördürip alaýmasam, özüm tanamok.