görüstanlyk

[gö:rüsta:nlyk]

seret gabrystanlyk

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem görüstanlyk - görüstanlygy.