görümsiz sypat

Görüm-görelde görmedik, degim degmedik, zat görmedik, açgöz.

  • Görümsiz adam. Görümsiz gylyk-häsiýet.