görülmek işlik

  1. Seredilmek, önedilmek.

  2. Bilinmek, duýulmak, aňylmak.

    • Wagtynda görüldi, bolmasa ot alyp gitmegi mümkin eken.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem görülmek - görler, görlüpdir.