görüjilik

seret görgürlik

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem görüjilik - görüjiligi.

öňden görüjilik

Her bir zada öňünden akyl ýetirijilik.


Duş gelýän formalary
  • görüjiligi
  • görüjiliginde
  • görüjiligine
  • görüjiligini
  • görüjiliginiň
  • görüjiligiň
  • görüjiligiňe
  • görüjilikli