görübilmezçilik

Bahylçylyk, içigaraçylyk.

  • Garryja atany Wepany awa alyp gidýänligi üçin, özünden uly doganlary ona görübilmezçilik edýärdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Feodallar söwdadan başlaýan buržuaziýa görübilmezçilik bilen garapdyrlar. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem görübilmezçilik - görübilmezçiligi.


Duş gelýän formalary
  • görübilmezçiligini
  • görübilmezçiligiň