görüşdirmek işlik

  1. Görüp çykmak, seredip çykmak, aýlanyp çykmak.

    • Öýme-öý görüşdirmek.

  2. Iki adamyň biri-biri bilen görüşmegine mümkinçilik bermek; elleşdirmek salamlaşdyrmak.