gör

[gö:r]

Ölen adam jaýlandan çukur, gabyr, mazar.

  • Guduzlan itleriň baryn sal göre. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Miwämize giren açgöz börini, Gan eňredip göre sürüň, mertlerim! (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem gör - görüm, görüň.