gönendirmek işlik

  1. Hezil etdirmek, hezil bermek, begendirmek, guwandyrmak (iş barada).

    • Hawa, garaz, näçede gönendirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Siz-ämeni gönendiräýdiniz!

  2. Bir zat bilen doly üpjün etmek.

    • Ir-iýmişden gönendirmek.