gönençlik

Hezillik, eşretlilik, lezzetlilik.

  • Gönençlik görmän ulaldym, Jebir baryn çeke-çeke. (Çary Aşyr, Ganly Saka)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gönençlik - gönençligi.