gönelmek işlik

  1. Dogralmak, göni bolmak, ýazylmak.

    • Ol bütin göwresi bilen gönelip, bir tarapa seredip dur. (M. Gorkiý, Ene)

  2. Göçme manyda Çynyňy aýtmak, hakykaty aýartmak, dogryňdan gelmek.

    • Sen gönel-de, dogryňy aýt! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Hä-ä, şeýle diý-de, gönelsene! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)