gönelmek işlik

 1. Dogralmak, göni bolmak, ýazylmak.

  • Ol bütin göwresi bilen gönelip, bir tarapa seredip dur. (M. Gorkiý, Ene)

 2. Göçme manyda Çynyňy aýtmak, hakykaty aýartmak, dogryňdan gelmek.

  • Sen gönel-de, dogryňy aýt! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Hä-ä, şeýle diý-de, gönelsene! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • göneldi
 • göneldi-de
 • gönelen
 • gönelip
 • gönelmegi
 • gönelmegini
 • gönelmek
 • gönelsene
 • gönelýändigini
 • gönelýär
 • gönelýärler