gönderilmek işlik

Bir ýere ugradylmak, iberilmek.

  • Birnäçe ortýad Aral deňzi tarapa gönderilipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bize gönderilen hat.