gönümellik

  1. Gönümele degişli bolan gylyk-häsiýet, hakykatçylyk, dogruçyllyk.

    • Agşam indi köşeşen Guzubaýewiň ýanyna bardy-da, oňa gönümellik bilen ýüzlendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Sadalyk we gönümellik bolsa onuň aýratyn häsiýetidi. («Kolhoz Günleri»)

  2. Aç-açyklyk, gümürtiksizlik.

    • Gönümellik bilen edilen iş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gönümellik - gönümelligi.