gönükme

  1. Okuw kitaplarynda okuwçy tarapyndan işlenilmeli, ýerine ýetirilmeli ýumuş, , mesele.

    • Kitabyň bäşinji sahypadaky onunjy gönükmäni işlemeli.

  2. Ýol görkezme, ugrukma.

    • Bir işde täze gönükmeler bermek.