gönükdirmek işlik

  1. Barylmaly ýere göni ugur bilen ibermek, göni ýola salmak, dogry ýol bilen ugratmak, ugrukdyrmak.

  2. Göçme manyda Dogry usul, ugur bilen hereket etdirmek, işe türgenleşdirmek kämilleşdirmek, ugrukdyrmak.

    • Artygy ýönekeý söz bilen gönükdirip bilmejegine ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)