gömme

  1. Gora gömlüp bişirilýän çöregiň bir görnüşi.

    • Oglum, bir gömme çörek bişir. («Görogly» eposy)

  2. Gazyk deregine ýere gömlen sim.


Duş gelýän formalary
  • gömmedik
  • gömmeli
  • gömmelidir
  • gömmäň