gömük

  1. Üsti örtülen, gömlüp goýlan.

    • Tomusky alan kömrüm häzir hem gömük dur.

  2. Göçme manyda Belli bir zatdan başy çykmaýan, hiç zat bilmeýän.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gömük - gömügi.